DAY TRADE GOLD

DAY TRADE GOLD

duc pham
Bio
chiến lược giao dịch với day trade gold Quan trị vốn nghiêm ngặt thua lỗ 1 đến 3% liên hệ telegram https://t.me/copytradedupham
GOLD MIND

GOLD MIND

5/10
Riesgo
2740%
Rentabilidad
35%
Comisiones
1:200
Apalanca
JJJJJJJJJJ

JJJJJJJJJJ

7/10
Riesgo
610%
Rentabilidad
10%
Comisiones
1:100
Apalanca
Titan Moon

Titan Moon

3/10
Riesgo
6%
Rentabilidad
25%
Comisiones
1:200
Apalanca
I WILL WIN

I WILL WIN

5/10
Riesgo
109%
Rentabilidad
0%
Comisiones
1:200
Apalanca
May payday

May payday

8/10
Riesgo
340%
Rentabilidad
15%
Comisiones
1:200
Apalanca